Sunday, April 08, 2012

Uma poetisa galega


Castellanos de Castilla

Rosália de Castro


Castellanos de Castilla,
tratade ben ós gallegos;
cando van, van como rosas;
cando vén, vén como negros.

-Cando foi, iba sorrindo;
cando veu, viña morrendo;
a luciña dos meus ollos,
o amantiño do meu peito.

Aquel máis que neve branco,
aquél de dosuras cheio,
aquél por quen eu vivía
e sin quen vivir non quero.

Foi a Castilla por pan,
e saramagos lle deron;
déronlle fel por bebida,
peniñas por alimento.

Déronlle, en fin, canto amargo
ten a vida no seu seo...
¡Castellanos, castellanos,
tendes corazón de ferro!

Castelhanos de Castela

Castelhanos de Castela
Castelhanos de Castela,
trata bem aos gallegos;
quando vão, vão como rosas;
quando vem, vem como negros.

-Quando foi, ia sorrindo;
quando veio, vinha morrendo;
a luzinha dos meus olhos,
o amorzinho do meu peito.

Aquele mais que neve branco,
aquele de doçuras cheio,
aquele por quem eu vivia
e sem o qual viver não quero.

Foi a Castela por pão,
e saramagos lhe deram;
deram-lhe fel por bebida,
peninas por alimento.

Deram-lhe, enfim, canto amargo
tem a vida em seu seio ...
¡Castelhanos, Castelhanos,
tendes coração de ferro!

No comments: